Zlín: +420 731 523 714

O nás

Prašád restaurace

Prašád

Restaurace pro zdraví vznikla na přelomu let 2007/08 a svoje první hosty přivítala 18. 2. 2008. Naším cílem je nabídnout vám jídla a nápoje vynikající chuti s pozitivním vlivem na zdraví ve všech jeho aspektech. Snažili jsme se vytvořit místo, kde můžete načerpat energii, uvolnit stres nebo jen tak posedět v příjemném prostředí. Zdravý živostní styl se stal v dnešní době nejen módou, ale do jisté míry i nutností a předpokladem spokojeného života. Doufáme, že se vaše návštěvy u nás stanou jeho součástí.


Baked garlic parmesan potato wedges

O našem jídle

Naše jídlo připravujeme výhradně z čerstvých potravin v závislosti na ročním období. Základ našich pokrmů tvoří zejména zelenina, dále pak luštěniny, obiloviny a těstoviny. V co největší míře se vyhýbáme polotovarům. Výjimku tvoří náhražky masa jako např. robi, seitan, tofu, tempeh a vegetariánské párky. Podle možností zařazujeme biopotraviny, naše koření neobsahuje glutamát sodný. Prašád je vegetariánská restaurace, tudíž naše jídlo neobsahuje maso, ryby ani vajíčka. Každý den se snažíme nabídnout některé pokrmy bez mléka a jídla neobsahující lepek.

Vedle vlastností surovin jsou stejně důležité postupy, jakými byly potraviny zpracovány. Teplá jídla připravujeme zejména vařením a dušením v páře, aby si hotový pokrm zachoval co nejvíce živin a minerálů.

Víme, že svou roli hrají i jemné energie, které ovlivňuje atmosféra v kuchyni a vztahy mezi zaměstnanci. Proto vám chceme každý den nabídnout čerstvá jídla připravená s láskou a pozitivními myšlenkami. I při nejpečlivějším plánování a organizaci práce podle aktuálních požadavků zákazníků nám většinou zůstávájí zbytky jídla. Každý den je rozdáváme prostřednictvím oblastního spolku Českého červeného kříze bezdomovcům nebo se ihned zlikvidují.

O významu slova „prašád"

V překladu toto slovo znamená přízeň, laskavost, milost, dar bohů, posvěcený pokrm. Podle prastaré indické tradice je to sladký pokrm z mléka, rýže nebo sladká kaše, ovoce, či něco podobného. Toto jídlo se obvykle připravuje za zvuku modliteb, manter a duchovních písní, nabízí se jako oběť Bohu a tím se zajišťuje jeho vnitřní kvalita. Poté se rozdělí mezi všechny přítomné. Naším cílem je, abyste se nejen nasytili, ale aby jídlo, které sníte, bylo pro vás něco jako prašád a aby veškeré vaše dojmy a pocity byly pozitivní a odcházeli jste z naší restaurace prostoupeni satvickou kvalitou.

O zvoleném výživovém směru

Bylo nelehké vybrat z široké palety často protichůdných výživových směrů ten, který by splňoval požadavky na dosažení našich cílů a zároveň uspokojil většinu našich zákazníků. Zvolili jsme proto výživový směr vegetariánství, přesněji lakto-vegetariánství. Pro volbu tohoto typu jsme se rozhodli z důvodů zdravotních, etických a ekologických.

Zdravotní důvody:

OSN v roce 2004 vydala největší současnou vědeckou práci o vegetariánství na světě – Stanovisko Americké dietetické asociace a kanadských dietologů k vegetariánství. Názor odborníků sdružených v této organizaci je, že správně rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená, zdravotně přínosná v prevenci i léčbě různých onemocnění a v plném rozsahu vhodná pro všechny věkové kategorie dětí, dospělých, těhotných a kojících žen i sportovců. Je také důležité, že se k tomuto stanovisku kladně vyjádřili i čeští výživáři sdružení ve Společnosti pro výživu (SpV) a čeští pediatři sdružení v České pediatrické společnosti (ČPS) a mnoho dalších odborníků, hlavně lékařů.

Kromě toho védy  prastaré spisy dávné Indie rozlišují tři vlastnosti, aplikovatelné mimo jiné na jídlo: tamas, radžas a satva. Tamasická strava přináší otupělost, ospalost a ztrátu energie. Patří k ní maso, ryby, vajíčka, alkohol, konzervy a stará, ohřívaná jídla. Radžasická strava vyvolává neklid a agresi. Řadíme k ní příliš kořeněné pokrmy, nadmíru kávy, čokolády a také alkohol.  A konečně satvická strava přináší vyváženost, harmonii a pohodu. Je to např. plnohodnotná lakto-vegetariánská strava, která se skládá z obilí, zeleniny, ovoce, luštěnin, ořechů, semen, mléka a mléčných výrobků. Zbavuje tělo jedovatých zplodin a usazenin, pročišťuje ho a zvyšuje jeho odolnost vůči nemocem.

Ekologicko-ekonomické důvody:

Dva hektary půdy uživí 1 člověka konzumujícího maso, 14 vegetariánů konzumujících také mléčné výrobky a vajíčka a 50 veganů, kteří jedí jen rostlinnou stravu. Bylo spočítáno, že kdyby se v USA snížila konzumace masa jen o deset procent, mohli by se z ušetřených rostlinných zdrojů nakrmit hladovějící na celém světě! Byl rovněž publikován názor, že chov hovězího dobytka produkuje v USA ročně víc skleníkových plynů (hlavně nebezpečný metan), než je roční uhrn méně nebezpečného CO2 ve výfukových plynech vyprodukovaných dopravními prostředky.

Etické důvody:

„Proč bych se vám měl zpovídat z toho, že se správně stravuji? Kdybych se cpal pečenými těly zvířat, měli byste důvod ptát se mě, proč to dělám. Zvířata jsou moji přátelé, a já své přátele nejím.“

— George Bernard Shaw

„Zvířata cítí bolest stejně jako lidé a mají stejnou touhu žít. Bude-li v našem srdci láska, soucit a pokora, pak jednoduše nebudeme moci sami zabíjet, ani nechávat za nás zabíjet jiné.“

— Paramhans Svámí Mahéšvaránanda, autor systému Jóga v denním životě

Těšíme se na vás!

Otevřeno máme:

Pondělí-Pátek: 10:30-16:00 hod.
Sobota: 11:00-14:30 hod.

Příbor