Zlín: +420 731 523 714

O nás

Prašád restaurace

Prašád

Restaurace pro zdraví vznikla na přelomu let 2007/08 a svoje první hosty přivítala 18. 2. 2008. Naším cílem je nabídnout vám jídla a nápoje vynikající chuti s pozitivním vlivem na zdraví ve všech jeho aspektech. Snažili jsme se vytvořit místo, kde můžete načerpat energii, uvolnit stres nebo jen tak posedět v příjemném prostředí. Zdravý živostní styl se stal v dnešní době nejen módou, ale do jisté míry i nutností a předpokladem spokojeného života. Doufáme, že se vaše návštěvy u nás stanou jeho součástí.


Baked garlic parmesan potato wedges

O našem jídle

Naše jídlo připravujeme výhradně z čerstvých potravin v závislosti na ročním období. Základ našich pokrmů tvoří zejména zelenina, dále pak luštěniny, obiloviny, ořechy, semena a ovoce. V co největší míře se vyhýbáme polotovarům. Výjimku tvoří náhražky masa jako např. robi, seitan, tofu, tempeh a vegetariánské párky. Podle možností zařazujeme biopotraviny, naše koření neobsahuje glutamát sodný. Prašád je vegetariánská restaurace, tudíž naše jídlo neobsahuje maso, ryby ani vajíčka. Každý den nabízíme nejméně jedno jídlo veganské a jedno bezlepkové.

Vedle vlastností surovin jsou stejně důležité postupy, jakými byly potraviny zpracovány. Teplá jídla připravujeme zejména vařením a dušením v páře, aby si hotový pokrm zachoval co nejvíce živin a minerálů.

Víme, že svou roli hrají i jemné energie, které ovlivňuje atmosféra v kuchyni a vztahy mezi zaměstnanci. Proto vám chceme každý den nabídnout čerstvá jídla připravená s láskou a pozitivními myšlenkami. I při nejpečlivějším plánování a organizaci práce podle aktuálních požadavků zákazníků nám většinou zůstávájí zbytky jídla. Každý den je rozdáváme prostřednictvím oblastního spolku Českého červeného kříze bezdomovcům nebo se ihned zlikvidují.

O významu slova „prašád"

V překladu toto slovo znamená přízeň, laskavost, milost, dar bohů, posvěcený pokrm. Podle prastaré indické tradice je to sladký pokrm z mléka, rýže nebo sladká kaše, ovoce, či něco podobného. Toto jídlo se obvykle připravuje za zvuku modliteb, manter a duchovních písní, nabízí se jako oběť Bohu a tím se zajišťuje jeho vnitřní kvalita. Poté se rozdělí mezi všechny přítomné. Naším cílem je, abyste se nejen nasytili, ale aby jídlo, které sníte, bylo pro vás něco jako prašád a aby veškeré vaše dojmy a pocity byly pozitivní a odcházeli jste z naší restaurace prostoupeni satvickou kvalitou.

O zvoleném výživovém směru

Bylo nelehké vybrat z široké palety často protichůdných výživových směrů ten, který by splňoval požadavky na dosažení našich cílů a zároveň uspokojil většinu našich zákazníků. Zvolili jsme proto výživový směr vegetariánství, přesněji lakto-vegetariánství. Pro volbu tohoto typu jsme se rozhodli z důvodů zdravotních, etických a ekologických.

Zdravotní důvody:

OSN v roce 2004 vydala největší současnou vědeckou práci o vegetariánství na světě – Stanovisko Americké dietetické asociace a kanadských dietologů k vegetariánství. Názor odborníků sdružených v této organizaci je, že správně rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená, zdravotně přínosná v prevenci i léčbě různých onemocnění a v plném rozsahu vhodná pro všechny věkové kategorie dětí, dospělých, těhotných a kojících žen i sportovců. Je také důležité, že se k tomuto stanovisku kladně vyjádřili i čeští výživáři sdružení ve Společnosti pro výživu (SpV) a čeští pediatři sdružení v České pediatrické společnosti (ČPS) a mnoho dalších odborníků, hlavně lékařů.

Kromě toho védy  prastaré spisy dávné Indie rozlišují tři vlastnosti, aplikovatelné mimo jiné na jídlo: tamas, radžas a satva. Tamasická strava přináší otupělost, ospalost a ztrátu energie. Patří k ní maso, ryby, vajíčka, alkohol, konzervy a stará, ohřívaná jídla. Radžasická strava vyvolává neklid a agresi. Řadíme k ní příliš kořeněné pokrmy, nadmíru kávy, čokolády a také alkohol.  A konečně satvická strava přináší vyváženost, harmonii a pohodu. Je to např. plnohodnotná lakto-vegetariánská strava, která se skládá z obilí, zeleniny, ovoce, luštěnin, ořechů, semen, mléka a mléčných výrobků. Zbavuje tělo jedovatých zplodin a usazenin, pročišťuje ho a zvyšuje jeho odolnost vůči nemocem.

Ekologicko-ekonomické důvody:

Dva hektary půdy uživí 1 člověka konzumujícího maso, 14 vegetariánů konzumujících také mléčné výrobky a vajíčka a 50 veganů, kteří jedí jen rostlinnou stravu. Bylo spočítáno, že kdyby se v USA snížila konzumace masa jen o deset procent, mohli by se z ušetřených rostlinných zdrojů nakrmit hladovějící na celém světě! Byl rovněž publikován názor, že chov hovězího dobytka produkuje v USA ročně víc skleníkových plynů (hlavně nebezpečný metan), než je roční uhrn méně nebezpečného CO2 ve výfukových plynech vyprodukovaných dopravními prostředky.

Etické důvody:

„Proč bych se vám měl zpovídat z toho, že se správně stravuji? Kdybych se cpal pečenými těly zvířat, měli byste důvod ptát se mě, proč to dělám. Zvířata jsou moji přátelé, a já své přátele nejím.“

— George Bernard Shaw

„Zvířata cítí bolest stejně jako lidé a mají stejnou touhu žít. Bude-li v našem srdci láska, soucit a pokora, pak jednoduše nebudeme moci sami zabíjet, ani nechávat za nás zabíjet jiné.“

— Paramhans Svámí Mahéšvaránanda, autor systému Jóga v denním životě

Těšíme se na vás!

Otevřeno máme:

Pondělí-Pátek: 10:30-15:00 hod.
Sobota: 11:00-14:30 hod.

Příbor